Úvod / Preberanie zásielky

Preberanie zásielky

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, bezodkladne nás prosím kontaktujte (viď. Kontakty)

Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutia do zásielky, ihneď skontrolujte s prepravcom obsah zásielky a spíšte protokol o zistených chybách.

Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.

 

Odporúčaný postup pri poškodenom obsahu prevzatej zásielky:

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho.

Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s predávajúcim.

Odporúčaný postup pri poškodení obsahu prevzatej zásielky je nasledovný:

Kupujúci je povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

V každom prípade odporúčame kontaktovať nás bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie.

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby doručenie zásielky prebehlo v poriadku a bez akýchkoľvek problémov. Snažíme sa, aby tovar bol vždy dôkladne zabalený a aby tak nedošlo k jeho poškodeniu.

V prípade akejkoľvek otázky, nezrovnalosti alebo problémov s dopravou nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom, sme tu pre Vás!

 

Problémy s doručením

Pretože pre doručovanie zásielok využívame služby externej spoločnosti, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k Vám nedorazila v očakávanom termíne. V takom prípade (pokiaľ Vaša zásielka nebola doručená do 4 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) si veľmi jednoducho overte, kde sa Vaša zásielka nachádza – požiadajte nás mailom o zaslanie čísla Vašej zásielky. Na základe čísla Vašej zásielky si môžete v online systéme kuriéra overiť, kde sa Vaša zásielka nachádza.